Teamontwikkeling

Teamontwikkeling 

“Gedoe in de groep”. Teamontwikkeling is een complex en uitdagend proces waar men collectief doorheen gaat. Daar hoeft niemand wat aan te doen. Teamontwikkeling is een proces dat hoe dan ook plaatsvindt.

Mensen zijn van nature geneigd tot samenwerking maar hebben tegelijkertijd ook de behoefte om zich als individu te manifesteren. Zo ontstaat er tegelijkertijd synergie en allergie in samenwerking. De realiteit leert dat synergie bereiken in een team niet altijd eenvoudig is. Naast organisatiebelangen en formele opdrachten voor het team, spelen ook persoonlijke belangen een rol. Ieder mens is anders, en soms is de ‘match’ tussen teamleden niet vanzelfsprekend.

MAATWERK

Een team. Het is eigenlijk een samenspel tussen verschillende spelers. Speel je het spel goed? Dan haal je met plezier betere resultaten. Maar kent iedereen wel dezelfde spelregels? Samenwerken is essentieel binnen een team.

Succesvolle teams zetten organisatiedoelstellingen om in concrete resultaten. Ook al zijn je persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent niet altijd dat de gezamenlijke resultaten van de grond komen. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen leidt tot betere samenwerking. Goede communicatie, juiste taak- en rolverdeling, vertrouwen, zelfreflectie en het managen van verwachtingen zijn daarbij cruciaal. 

Hoe maak je optimaal gebruik van wat ieder heeft in te brengen? Hoe zorg je dat teamleden elkaar versterken, samen in actie komen en zaken bespreekbaar maken?

Elk maatwerktraject start met definiëren van het ineffectieve patroon en het formuleren van een doelstelling: wat moet er veranderen om het team optimaal te laten samenwerken zodat het maximale resultaat kan worden behaald? Daarop maken we een programma met interventies (training, coaching, organisatieopstelling) welke nodig zijn om als team beter te worden. Groeien in de samenwerking, betere resultaten en meer werkplezier!

DISC

Menselijk gedrag is complex, maar dankzij DISC toch begrijpelijk.

Zelfkennis is hierin cruciaal. Hoe communiceer jij, wat geeft jou energie en wat kost jou energie, wat is jouw gedrag in bepaalde situaties? Het DISC-model brengt ons voorkeursgedrag in kaart en geeft hier een simpel antwoord op zonder simplistisch te worden of mensen in hokjes te plaatsen. Het is een model dat de complexe werkelijkheid van mensen en hun gedragingen terugbrengt naar een overzichtelijk en begrijpelijk geheel.

De basis van persoonlijk en professioneel succes ligt in het kennen van jezelf, het begrijpen van anderen en in het bewustzijn van de impact van je acties en gedrag op anderen. Als je de tools in handen hebt om nog beter af te stemmen op de ander en de situatie, levert dat een effectieve communicatie en een (nog) betere samenwerking op!

Familie- en organisatieopstellingen

Een (familie)opstelling, ook wel systemisch werk genoemd, is een helder middel om onbewuste, belemmerende en vaak onzichtbare patronen aan het licht te brengen en ook daadwerkelijk ruimte voor verandering te creëren.

Een (familie)opstelling vindt plaats met een begeleider en een beperkt aantal deelnemers (vragenstellers) en meerdere representanten. Een individuele opstelling middels een tafelopstelling (waarbij we werken met onder andere houten poppetjes) is ook mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld onderdeel zijn van een coachingstraject.

Een opstelling is dus een krachtige manier om onderliggende patronen in je leven zichtbaar te maken. De onbewuste dynamiek achter vragen of problemen zichtbaar maken. Bijzondere aandacht is er voor de rol en positie binnen het gezin en in werk. Je ontdekt hoe jij en de anderen in het systeem elkaar beïnvloeden en met elkaar communiceren en leert patronen herkennen.

Organisatieopstellingen: Organisatieopstellingen geven inzicht in wat er werkelijk speelt in een organisatie. Waarom stroomt het niet in je organisatie? Waar ligt het verborgen potentieel. Via opstellingen krijg je meer inzicht in blokkades “onder water” en het doorbreken daarvan.

Wat leuk dat je contact met me wilt!

Heb je een vraag of suggestie?
Wil je weten wat ik voor jou of je bedrijf kan betekenen?
Je kunt me op verschillende manieren bereiken. Kijk hieronder wat de mogelijkheden zijn. Ik sta voor je klaar om je verder te helpen!

Mireille van der Zon

Mireille@bennu-trainingen.nl | 0652715740
KvK 65873475